ANBI

Ga naar de site van Jeugd Natuurclub De Wieden


 
 
ANBI
Stichting Schoonewelle
 
Gegevens voor website i.v.m. ANBI-status
 
Naam van de instelling                          Stichting Schoonewelle
 
RSIN-nummer                                       0029 33 226
 
Contactgegevens                                  Stichting Schoonewelle  
                                                           Handelskade 25             
                                                           8064 DV Zwartsluis                   
                                                           telefoon: 038-3866555  
 
                                                           internet: www.schoonewelle.nl
                                                           e-mail: schoonewelle@schoonewelle.nl
 
Doelstelling
Het beheren en exploiteren van een centrum voor natuur en ambacht, waaronder onder meer is begrepen het instandhouden van de "Collectie Schoonewelle", zulks in de meest uitgebreide betekenis genomen en voorts het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden.
 
Beknopt beleidsplan
5 speerpunten voor 2015
 
Het huidige Beleidsplan voor Museum Schoonewelle is geschreven voor de periode 2010-2015. In dit beleidsplan hebben wij verwoord wat het museum Schoonewelle in huis heeft (beschrijving van o.a. collecties en educatieve programma’s), waar wij als museum naar toe willen (doelstellingen) en hoe wij dit willen bereiken (organisatie en beheer).
In 2011 hebben wij als museum een belangrijke stap gemaakt door te verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Handelskade 25 in Zwartsluis.
Voor de periode 2015-2020 is een nieuw beleidsplan in de maak. Vooruitlopend hierop en terugblikkend op onze ervaringen in onze nieuwe setting zal onze inzet voor 2015  gericht zijn op een vijftal belangrijke speerpunten.
 
1.     Organisatie neerzetten
We zetten duidelijk uiteen wie waarvoor verantwoordelijk is (taakverdeling) en letten daarbij op dat we ieders capaciteiten op de juiste wijze inzetten. We zorgen voor een goede werkverdeling. Voor de ‘buitenwereld’ wordt duidelijk wie ze binnen het bestuur moeten benaderen.
 
2.     Beheer op orde
We zorgen dat aan het eind van 2015 het beheer van de collecties, maar ook het dagelijks beheer van overige zaken als de winkel, het onderhouden van de contacten met onze donateurs  en het technisch beheer,  op orde is.
 
3.     Website vernieuwen
De website moet dit jaar actueel en verfrissend zijn. Dit is ons eerste contact naar buiten toe! We spreken af wie verantwoordelijk is voor de website.
 
4.     Een nieuwe folder
Ook dit is een belangrijk punt voor onze communicatie naar buiten toe. De folder is voor het eind van 2015 gereed.
 
5.     Een brede gezonde financiële basis
We zorgen voor een gezonde financiële basis, waarbij we steeds verzekerd zijn van voldoende inkomsten. Gedacht wordt o.a. aan het omzetten van donateurs naar “Vrienden van Schoonewelle”. Voor deze vrienden willen we een aantal jaarlijks terugkerende festiviteiten of acties organiseren. 


Bestuurssamenstelling      
                                      Albert Corporaal            Interim-voorzitter           Hasselt
                                      - vacant -                     Voorzitter                     
                                      Arnold Lassche              Secretaris                      Nieuwleusen        0529-483822
                                      Klaas Binnendijk            Penningmeester             Hasselt                038-3866134
                     
                                      Johan Hagens                Adviseur                       Vilsteren
                                      Freddy Weijs                 Adviseur                        Zwartsluis
                                      Evelien Kuilder              Beheerder Sluuspoort     Zwartsluis
                                      Roel Hoeve                   Bestuurslid                     Vollenhove
                            
                                      Het bestuur is onbezoldigd
 
 
Activiteiten                                           Organiseren en instandhouden van (vaste) exposities.
 
Realisatie 2018                                  Omzet                                             €  23.705,-
                                                          
                                                                                                                          
 
                                                             Kosten
                                        

                                                           Huisvesting           €  11.068,-    
                                                           Expositie                    1.091,-    
                                                           Algemeen                   6.914,-              19.073,-
                                                           
                                                             Resultaat                                       €    4.632,-
 
                                                                                                       


 

Over Schoonewelle
Schoonewelle Museum voor Natuur en Ambacht staat in Zwartsluis.
De kern van de collectie van het museum is een veelzijdige verzameling, waarin de naturaliëncollectie-Schoonewelle met diorama- en vitrinepresentatie de veelsoortigheid van de natuur van het gebied Noord-West-Overijssel en omstreken demonstreert.

Roelof Johannes Schoonewelle (1889-1960) was de grondlegger van het huidige Museum voor Natuur en Ambacht.
Als natuurliefhebber pur sang legde hij de basis voor een indrukwekkende collectie geprepareerde en opgezette dieren.
Enkele jaren geleden is Schoonewelle verbouwd tot wat het nu is: een multi-functioneel Museum voor Natuur en Ambacht waar, naast de vaste expositie, mogelijkheden zijn voor tijdelijke exposities en de uitvoering van verscheidene culturele activiteiten.

___________________________________