Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterlanden

Ga naar de site van Jeugd Natuurclub De Wieden


 
 
Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterlanden
De Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterlanden bestaat uit drie werkgroepen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende werkgroepen en de werkzaamheden die zij verrichten:
 
Diergroep van Stolkspark
Deze enthousiaste groep verzorgt de dieren (kippen, duiven) in het prachtige Van Stolkspark. In tegenstelling tot andere jaren is het vandalisme in het Van Stolkspark met name voor wat betreft de dierenverblijven behoorlijk verminderd. De speciale controle van een aantal mensen en de regelmatige controle van de politie is duidelijk succesvol gebleken.
Met de dieren gaat het goed, het aantal is op dit moment niet groot. In het voorjaar wanneer de kuikens en de jonge duiven komen zullen de hokken weer maximaal bezet zijn. Door de vernielingen van de laatste jaren moeten binnenkort een aantal kozijnen van de hokken worden vervangen. Wanneer dit is gedaan plus de jaarlijkse verfbeurt, zal het er weer netjes uitzien.
Veel bezoekers vragen regelmatig of de bijzondere weinig in Nederland voorkomende kippenrassen ook wel eieren leggen. Het antwoord is dan altijd: ”Waar denk je dat deze kippen vandaan komen?”
  
Werkgroep Gierzwaluwen
Deze groep is bezig om de vele gierzwaluwen in Hasselt de nodige nestruimte te verschaffen door te indiceren waar ze broeden. De broedplaatsen eventueel verder uit te bouwen d.m.v. overleg met aannemers en andere belanghebbenden. Hiervoor worden nestkasten opgehangen c.q. ingemetseld, of speciale dakpannen gelegd. De werkgroep is in 2004 opgericht nadat Hendrik Snel uit Meppel een lezing over deze fascinerende vogel gaf. De werkgroep bestaat uit 5 personen. Met het toenmalige bezoek aan de gierzwaluwenkolonie in Meppel en met kramp in de nek van het naar boven kijken (vanwege de vele nestkasten) ging men weer huiswaarts. De werkgroep heeft een plan opgesteld om dit jaar te beginnen met het inventariseren van de gierzwaluwenkolonie in Hasselt, met als doel voldoende nestgelegenheid te behouden en of deze te creëren op geschikte locaties. Want er zijn nog al wat bedreigingen voor deze holenbroeder. Door de toenemende renovatie en nieuwbouw verdwijnen er steeds meer plekken waar de gierzwaluw kan nestelen. Met het aanbrengen van kunstmatige nestholten kan de afname van de broedgelegenheid worden gekeerd. Bij nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden is het mogelijk om nestgelegenheid te integreren. Er zijn neststenen en nestkasten voor gierzwaluwen die kunnen worden ingemetseld. Bij bestaande gebouwen kunnen er nestkasten en speciale dakpannen voor gierzwaluwen worden toegepast. Bij gemeente en aannemers heeft men dit woningprobleem van de gierzwaluw aan de orde gesteld. Eind april komen de gierzwaluwen naar Europa om te broeden. Gedurende de zomermaanden vliegen de gierzwaluwen o.a. in Zwartewaterland. Vooral met mooi en warm weer scheren de groepjes gierzwaluwen in de ochtend en avond laag over de daken en tussen de huizen door. Daarbij laten ze het karakteristieke schrille “srie srie srie ” horen. Het tellen van de vogels kan dus het beste op een mooie zomeravond gebeuren.
 
Weidevogelbeschermingsgroep Zwartewaterland
In het voorjaar vanaf ongeveer eind februari tot en met begin juni is deze zeer enthousiaste werkgroep actief. Er wordt gezocht op landerijen (grasland en eventueel bouwland), waarvan de agrariërs toestemming hebben verleend, om legsels van weidevogels op te sporen. Als deze legsels gevonden zijn worden ze door de vrijwilligers gemarkeerd zodat de eieren beschermd kunnen worden tegen werkzaamheden op het land (bijvoorbeeld zodenbemesting, ploegen, maaien en beweiding). De legsels worden per soort weidevogel genoteerd: o.a. kievit, grutto, tureluur, wulp, scholekster.
Indien de nesten door predators worden leeggeroofd wordt geprobeerd te achterhalen met wat voor soort predator we te maken hebben. Enkele soorten predators zijn de zwarte kraai, vos, hermelijn, wezel en marterachtigen. Ook komt het nog steeds voor dat eieren worden geraapt!
Tevens wordt er bijgehouden wanneer en hoeveel eieren er uitkomen. Na het uitkomen van de eieren zoeken de jonge weidevogels vaak weilanden op waar ze veel voedsel kunnen vinden en een goede bescherming vinden tegen predators. De jonge kieviten houden van kort gras. Daarentegen zoeken jonge grutto’s en wulpen hoog gras op.
Het contact tussen de vrijwilligers en de agrariërs is bijzonder goed. Dikwijls worden de vrijwilligers al dagen van te voren benaderd wanneer en hoe laat er gemaaid gaat worden.
De resultaten van de weidevogelbeschermers worden verzameld en aan de coördinator doorgegeven. Deze totaliseert de resultaten en geeft ze op zijn beurt weer door aan het Landschap Overijssel. Het Landschap Overijssel krijgt alle resultaten van alle werkgroepen van de gehele provincie binnen en maakt hiervan een jaaroverzicht. Zo kunnen we  zien waar en wat voor soort weidevogel voor-  c.q. achteruit gaat.
 
De vrijwilligers zoeken o.a. in Mastenbroek, Steenwetering, Jutjesriet, Gernerbroek, Gennigerbuiten en de vrijwilligers uit Zwartsluis zoeken in de Barsbekerpolder. In 2010 zal deze groep zich ook bezig gaan houden met het zoeken van wulpennesten in het Staphorsterveld. Deze gebieden moeten nog in overleg met het Overijssels Landschap en de nieuw opgerichte ANV Staphorst bepaald worden.

 
 
 

Over Schoonewelle
Schoonewelle Museum voor Natuur en Ambacht staat in Zwartsluis.
De kern van de collectie van het museum is een veelzijdige verzameling, waarin de naturaliëncollectie-Schoonewelle met diorama- en vitrinepresentatie de veelsoortigheid van de natuur van het gebied Noord-West-Overijssel en omstreken demonstreert.

Roelof Johannes Schoonewelle (1889-1960) was de grondlegger van het huidige Museum voor Natuur en Ambacht.
Als natuurliefhebber pur sang legde hij de basis voor een indrukwekkende collectie geprepareerde en opgezette dieren.
Enkele jaren geleden is Schoonewelle verbouwd tot wat het nu is: een multi-functioneel Museum voor Natuur en Ambacht waar, naast de vaste expositie, mogelijkheden zijn voor tijdelijke exposities en de uitvoering van verscheidene culturele activiteiten.

___________________________________