Grote opkomst Vriendendag Museum Schoonewelle

In Museum Schoonewelle kwamen afgelopen zaterdag veel mensen naar de “Vriendendag van Museum Schoonewelle”, waar de organisatie een mooie, gevarieerde dag gratis aanbood aan alle bezoekers die zich lieten verrassen door de grote variatie aan activiteiten.

Het was afgelopen zaterdag 16 april de eerste “Vriendendag van Museum Schoonewelle” en we hopen dat hiermee een nieuwe traditie geboren is, zo was te horen. Vanaf 11.00 uur ’s morgens tot laat in de middag was er voor elk wat wil te doen.

Na ontvangst en een kort welkomstwoord van voorzitter Albert Corporaal, volgde een heel boeiende lezing door Harm Schoten van de Vogelbescherming Nederland, over het wel en wee van onze weidevogels. Zo wist hij te vertellen dat we als Nederland verhoudingsgewijs een bijzondere verantwoordelijkheid hebben met de bescherming van Tureluur, Grutto en Kievit, om er maar een paar te noemen. Nota bene is het dit jaar ‘het jaar van de Kievit” en dat mogen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Boeren in veel gebieden steken meer dan ooit de handen uit de mouwen en al meer dan 100 van hen willen er speciaal rekening mee houden: hard nodig vindt de spreker en terecht. Het bracht de tongen bij menig aanwezige behoorlijk in beweging.

Verder was er voortdurend een preparateur-demonstratie door Jentai van Grevenhof met meegebrachte uilen, en zij speelt naast Johan Hagens, een heel belangrijke rol voor het museum.

‘s Middags hield Arnold Lassche, bestuurslid van het museum, een mooie lezing over de zorg die we met nestkasten kunnen hebben voor de Kerk- en Steenuil en de Torenvalk; hij vertelde met grote bevlogenheid over de grote afhankelijkheid van deze soorten van de mens en wat wij er aan kunnen doen deze soorten te helpen.

De hele dag, die in het teken van “de uil” stond, kon je onder braakballen pluizen onder leiding van Jan Wolfkamp, ook bestuurslid,  om te zien wat verschillende uilensoorten eten aan muizen en ander klein grut, waar de mens vaak overlast van heeft.

Verder was er een mooie puzzelopdracht en natuurlijk waren alle tentoonstellingen te bezoeken. Al met al een erg geslaagde dag die de volgende keer opnieuw opgepakt wordt en weer zullen dan onze “vrienden” (zeg donateurs) worden uitgenodigd omdat zij voor ons museum erg belangrijk zijn.