JeugdNatuurClub De Wieden

Wij zijn:

Vereniging Natuurmonumenten, Schoonewelle Museum voor Natuur en Ambacht, Staatsbosbeheer, Nationaal Park Weerribben-Wieden. Onze organisaties vinden het belangrijk leuke educatieve “doe”dingen in de natuur te organiseren voor kinderen uit de eigen omgeving om op deze wijze de kinderen kennis te laten maken met de natuur waarin ze wonen. Het idee om samen een regiobrede en grensoverschrijdende JeugdNatuurClub op te richten was dan ook gauw geboren en werd omgezet in daden.

Op 30 juni 2004 is de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en het in stand houden van de JeugdNatuurclub “De Wieden” ondertekend. Op 11-02-2009 is Nationaal Park Weerribben-Wieden aangeschoven als participant. Doelgroep: Jeugd van 8 t/m 12 jaar.

Onze doelstelling:

De jeugd op natuur-ontdekkender-wijs kennis te laten maken met de natuur en cultuur in de eigen omgeving d.m.v. het aanbieden van educatieve programma’s.

Programma’s die de kinderen, in hun eigen belevingswereld, de natuur laten voelen, horen, ruiken, proeven en zien, dus met hun zintuigen de natuur beleven en hopelijk levert dat veel plezier en respect op voor de natuur in hun omgeving.

JeugdNatuurClub De Wieden is een onafhankelijke jeugdnatuurclub die niet valt onder de statuten en/of reglementen van de individuele organisaties. De JeugdNatuurClub heeft eigen procedures en reglementen die zijn vastgesteld door de vier deelnemende partijen, met dien verstande dat deze procedures en/of reglementen niet op gespannen voet mogen staan met de doelstelling en het beleid van de vier deelnemende organisaties.