Missie

Schoonewelle Museum voor Natuur en Ambacht laat de relatie tussen natuur en mens zien door op een natuurlijke, kunstzinnige en educatieve wijze verschillende collecties, waaronder primair de naturalia van de collectie Schoonewelle, verwante collecties waarin het natuurambacht tot uitdrukking komt en kunstzinnig materiaal van kunstenaars als Weijs die het natuurambacht uitbeelden, in een museale omgeving in samenhang met elkaar brengen.

Het bestuur wil de relatie tussen natuur en mens tot uitdrukking brengen door op een inspirerende, artistieke en educatieve wijze verschillende collecties, waaronder primair de naturalia van de collectie Schoonewelle, verwante collecties waarin het natuurbedrijf tot uitdrukking komt en artistiek materiaal van kunstenaars als Weijs die het met de natuur verbonden ambacht uitbeelden, in een museale omgeving in samenhang met elkaar brengen. De tentoonstellingen hebben een uitstraling die bijdraagt tot landelijke bekendheid.