ANBI

Stichting Schoonewelle

E: schoonewelle@schoonewelle.nl T: 038-38 66 555

Adresgegevens:
Handelskade 25
8064 DV Zwartsluis
Nederland

RSIN-nummer:
0029 33 226

Doelstelling

Het beheren en exploiteren van een centrum voor natuur en ambacht, waaronder onder meer is begrepen het instandhouden van de “Collectie Schoonewelle”, zulks in de meest uitgebreide betekenis genomen en voorts het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden.

Beknopt beleidsplan

5 speerpunten voor 2015

Het huidige Beleidsplan voor Museum Schoonewelle is geschreven voor de periode 2010-2015. In dit beleidsplan hebben wij verwoord wat het museum Schoonewelle in huis heeft (beschrijving van o.a. collecties en educatieve programma’s), waar wij als museum naar toe willen (doelstellingen) en hoe wij dit willen bereiken (organisatie en beheer).
In 2011 hebben wij als museum een belangrijke stap gemaakt door te verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Handelskade 25 in Zwartsluis.

Voor de periode 2015-2020 is een nieuw beleidsplan in de maak. Vooruitlopend hierop en terugblikkend op onze ervaringen in onze nieuwe setting zal onze inzet voor 2015 gericht zijn op een vijftal belangrijke speerpunten.

1. Organisatie neerzetten

We zetten duidelijk uiteen wie waarvoor verantwoordelijk is (taakverdeling) en letten daarbij op dat we ieders capaciteiten op de juiste wijze inzetten. We zorgen voor een goede werkverdeling. Voor de ‘buitenwereld’ wordt duidelijk wie ze binnen het bestuur moeten benaderen.

2. Beheer op orde

We zorgen dat aan het eind van 2015 het beheer van de collecties, maar ook het dagelijks beheer van overige zaken als de winkel, het onderhouden van de contacten met onze donateurs en het technisch beheer, op orde is.

3. Website vernieuwen

De website moet dit jaar actueel en verfrissend zijn. Dit is ons eerste contact naar buiten toe! We spreken af wie verantwoordelijk is voor de website.

4. Een nieuwe folder

Ook dit is een belangrijk punt voor onze communicatie naar buiten toe. De folder is voor het eind van 2015 gereed.

5. Een brede gezonde financiële basis

We zorgen voor een gezonde financiële basis, waarbij we steeds verzekerd zijn van voldoende inkomsten. Gedacht wordt o.a. aan het omzetten van donateurs naar “Vrienden van Schoonewelle”. Voor deze vrienden willen we een aantal jaarlijks terugkerende festiviteiten of acties organiseren.

Bestuurssamenstelling

NaamTaakLocatieTel.
Albert CorporaalHasselt
– vacant –Voorzitten
Arnold LasscheSecretarisNieuwleusen0529-483822
Klaas BinnendijkPenningmeesterHasselt038-3866134
Johan HagensAdviseurVilsteren
Freddy WeijsAdviseurZwartsluis
Evelien KuilderBeheerder SluuspoortZwartsluis
Roel HoeveBestuurslidVollehove

Het bestuur is onbezoldigd

Realisatie 2018
Omzet€ 23.705,-
KostenHuisvesting€ 11.068,-
Expositie€ 1.091,-
Algemeen€ 6.914,-€ 19.073,-
Resultaat€ 4.632,-