‘Het boeren van toen: het is voorbij’

Lezing door Martin van der Linde en Albert Bartelds (Stichting IJsselacademie) op 20 januari in Sluuspoort.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de agrarische sector in hoog tempo gemoderniseerd. Mechanisatie, schaalvergroting en specialisatie maakten een einde aan de traditionele gemengde bedrijven, met akkerbouw, melkvee en wat varkens en kippen. Al die ontwikkelingen hadden grote invloed op het persoonlijke leven van betrokkenen.

Stichting IJsselacademie legt samen met het Historisch Centrum Overijssel en Museum Twentse Welle de ervaringen vast van tientallen plattelandsbewoners. Nu het nog kan, want de mensen die nog met de hand maaiden of hun werkpaard inruilden voor een trekker worden steeds schaarser. Hoe hebben zij al die veranderingen ervaren? Welke invloed had de modernisering op hun leven? En wat is er van hun bedrijf geworden?

Martin van der Linde en Albert Bartelds van de Stichting IJsselacademie schetsen tijdens het Winterkwartier aan de hand van verhalen, foto’s en films een beeld van de ‘stille revolutie’ op het platteland.

Aanvang: 20.00 uur, aanvang 19.30 uur. Entree: € 5,- (incl. koffie/thee bij aanvang).