In memoriam: Eefje Bols Stroeve

Afscheid van een bevlogen (oud)beheerder.

Deze week is na een lang ziekbed overleden: Eefje Bols-Stroeve. Jarenlang was Eefje hét gezicht van Sluuspoort en daarvoor al van Museum Schoonewelle en de toenmalige lokale VVV. Medio 2017 moest zij haar geliefde werk in Sluuspoort loslaten vanwege een ernstige ziekte.

Een jaar later volgde een feestelijk officieel afscheid, waarbij zij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en de bijbehorende versierselen kreeg opgespeld door burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland.
Bij dat officiële afscheid kreeg Eefje van Sluuspoort een bijzonder eerbetoon. De expositiezaal op de begane grond kreeg haar naam: Eefje Bols-zaal. Zij was duidelijk erg ingenomen met dit cadeau.

Eefje Bols vond het normaal om meer tijd en energie in haar werk te steken dan dat van haar gevraagd werd. Ze was een duizendpoot, bruisend van ideeën. Zij groeide uit tot trotse ambassadeur voor Museum Schoonewelle, Sluuspoort en Zwartsluis.

Sluuspoort-voorzitter Egbert Knoeff kijkt met dankbaarheid terug op datgene wat Eefje Bols voor het culturele en informatieve centrum heeft betekend: “Vele jaren heeft zij in het voormalig museum en thans Sluuspoort met enthousiasme en kennis van zaken leiding gegeven aan het steeds verder uitbreiden van Informatie, educatie en cultuur. Wij bewaren dankbare herinneringen aan haar brede inzet.“

De besturen en vrijwilligers van Sluuspoort en Museum Schoonewelle wensen Eefje’s echtgenoot Henk, hun kinderen, kleinkinderen, familie en goede vrienden veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Op dinsdag 13 september wordt er afscheid genomen van Eefje. Daarom is Sluuspoort (waarin Museum Schoonewelle is gehuisvest) de gehele dag gesloten.