Collectie Maandag

Lang vervlogen tijden herleven op de eerste etage van Sluuspoort, waarin Museum Schoonewelle gehuisvest is, met een aantal in de tijd verdwenen streekgebonden ambachten. Zo is er naast de geschiedenis van de Koninklijke Buisman, de mattenklopperfabriek van Fa. De Graaf, een ouderwetse Tagrijn (scheepsbevoorrradingswinkel) met de ambachtelijk gebreide kurkenzakken.

Heel bijzonder is de borstelmakerij van de firma Maandag, waar ambachtelijk authentieke borstels van varkenshaar werden gemaakt zoals bokkepoten en duurzame scheerkwasten (zie foto’s).