Collectie Schoonewelle

“Schoonewelle” bezit een zeer uitgebreide en fraaie collectie geprepareerde dieren en vogels. Deze collectie is in de loop van vele jaren opgezet door de heren Schoonewelle senior en junior. Later is de aanvulling van de collectie vooral verzorgd door Johan Hagens. Het museum is nog voortdurend bezig de collectie te verbeteren en uit te breiden. Mocht u mooie exemplaren vinden of bezitten en deze een plaatsje gunnen in onze collectie, dan houden wij ons van harte aanbevolen.

Johan Hagens is preparateur en verbonden aan het museum. Hij heeft een deel van onze collectie geprepareerd. Het is ook mogelijk dieren voor uzelf op te laten zetten. Vraag bij het museum naar de voorwaarden.